Historia

Från Radiohandlarn.nu till Digital Butikerna

 

Året var 1997 när Electragruppen introducerade konceptet Radiohandlarn.nu, avsett för fria fackhandlare anslutna till bolagets varuförsörjningssytem. Avsikten härmed var att tillhandahålla även dessa handlare service och stöd i form av produktval, profilskapande marknadsföring och reklam samt viss utbildning.

Namnet till trots var de anslutna handlarna inte verksamma inom handel via internet utan webbplatsen fungerade som informationskanal för de anslutna butikerna.

År 2006 lanserades konceptet Digital Butikerna och ersatte det tidigare varumärket Radiohandlarn.nu. Det nya konceptet bygger på frivillighet men har en tydlig marknadsprofil och gemensamma grundvärden.

Digital Butikerna har med sina 91 butiker nu vuxit till en av de ledande aktörerna inom Digital-TV på den svenska marknaden.

digitalbutikerna.se» Till toppen på sidan