Integritetspolicy

 

VARFÖR HAR VI EN INTEGRITETSPOLICY?

Vi på Digital Butikerna värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information som Digital Butikerna samlar in och hur vi använder den.Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med Digital Butikerna via vår kundtjänst eller digitalbutikerna.se och därvid lämnar dina personuppgifter. 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Digital Butikerna, som drivs av Electra Sweden AB, org. nr 556492-6078, med adress Box 730, 391 27 Kalmar är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som hanteras av de lokala butikerna behandlas av den lokala butikens integritetspolicy.

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, via vår webbplats eller via vår kundtjänst. Den information vi samlar in och lagrar är namn, adress, e-post och mobilnummer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 

  • För att kunna besvara dina frågor
  • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
  • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
  • Bjuda in till event och evenemang
  • Kundundersökningar

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Digital Butikerna kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du meddelar oss och återkallar ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke enkelt genom att maila detta till info@digitalbutikerna.se. 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster. 

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Digital Butikerna vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Digital Butikerna lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Digital Butikerna ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål.Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på info@digitalbutikerna.se för att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-postadress i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Digital Butikerna har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@digitalbutikerna.se. Digital butikerna är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.

Digital Butikerna
Box 730
391 27 Kalmar

info@digitalbutikerna.se

 

digitalbutikerna.se» Till toppen på sidan