Är du intresserad av att gå med i DigitalButikerna?

 

Varmt välkommen till Digitalbutikerna

Digitalbutikerna är det affärskoncept inom Radio-TV fackhandeln som tar tillvara det bästa från den traditionella fackhandeln, och adderar till ett modernt arbetssätt, logistik och ett marknadsanpassat sortiment.

"Hos oss får du hjälp" är vår payoff och Digitalbutikerna står för såväl kunskap som service. Till skillnad från många andra i branschen har vi behållit styrkan i det lokala namnet. Våra Digitalbutiker ska vara bäst på sin lokala marknad och vi vet att många konsumenter inte vänder sig till kedjan i första hand, utan till dig som handlare. Detta vill vi givetvis utnyttja och använder alltid det lokala namnet ihop med logotypen för Digitalbutikerna.

Digitalbutikerna har de senaste åren vuxit och tagit marknadsandelar. Fler och fler ser styrkan i konceptet, och värdesätter kombinationen av traditionell och modern fackhandel. Vi hoppas därför väcka även ert intresse för Sveriges nyaste fackhandelskoncept.

 

Konceptet

Digitalbutikernas affärskoncept bygger på frivillighet och är inte belagt med några medlemsavgifter eller kostnader. Genom gemensamma inköp,varuförsörjning och affärsförhandlingar kan vi erbjuda attraktiva villkor och affärsmöjligheter för butikerna och dess kunder. Som Digitalbutik äger ni rätten att använda Digitalbutikerna som varumärke och att använda
logotypen i er marknadskommunikation.

 

Butiker

Digitalbutikerna har idag ca. 80 st medlemmar, spridda över i stort sett hela landet. Butikerna varierar i storlek och omsättning, men med en gemensam faktor - alla är duktiga entreprenörer inom hemelektronikbranschen.

 

Profilering

Digitalbutikerna tror starkt på den lokala förankringen och vill därför att en lokal entreprenör använder sitt inarbetade företagsnamn i kombination med Digitalbutikernas logotype.

 

Affärsutveckling

Varje Digitalbutik har en egen dedikerad regionchef som stödjer verksamheten. Vi vill vara delaktiga och hjälpa er med allt det ni önskar och inga problem är för små eller för stora. Kort och gott vi vill hjälpa er, så att ni kan hjälpa era kunder på bästa sätt.

 

Säljstöd

Som Digitalbutik har ni tillgång till Electra säljstöd, vårt intranät. Med Electra säljstöd kan ni minska den administrativa tiden och ägna mer tid till era kunder. Ni kan erbjuda snabb och korrekt information samtidigt som ni själva har kontroll på inköp, leveransstatus, statistik mm.

Basfunktionerna i säljstödet är: 

  • Orderläggning med leveransstatus
  • Godssökning med hjälp av fraktsedelsnummer
  • Prismärkningssystem som innebär att ni kan göra egna prislappar med produktinformation och även göra produktblad till konsumenten
  • Information om produkten och dess egenskaper
  • Försäljning av elektroniska refillcheckar till kontantkortsabonnemang
  • Kalkylprogram för mobiltelefoner inkl. abonnemang
  • Kalkylprogram för Viasat, Canal Digital och Boxer
  • Information om garantier och mallar för dessa
  • Statistik över alla inköp från Electra
  • Och mycket mer…

 

Butiksdatasystem

Som Digitalbutik har ni möjlighet att använda SMART butiksdatasystem (frivilligt) som är utvecklat för hemelektronikfackhandeln. Med SMART förenklas många moment i den vardagliga driften och ni får en
ännu bättre överblick av er verksamhet.

 

Marknadsföring

Electra förbinder sig att under året producera ett antal marknadsaktiviteter(för närvarande 5 st/år) med Digitalbutikernas grafiska profil som grund. Främst rör det sig om trycksaker (DR) och webbkampanjer. Alla centrala marknadsaktiviteter är frivilliga. Dessutom är det vanligt förekommande att Digitalbutikerna producerar olika typer av marknadsaktiviteter/kampanjer ihop med leverantörer/operatörer.

 

Butiksträffar

Som Digitalbutik får du möjlighet att medverka vid ett antal butiksträffar som anordnas, t ex Electra Contact - vår stora mässa på hösten, samt såväl lokala som centrala utbildningar som vi genomför i samarbete med leverantörer/operatörer.

 

Kontakt

Vi hoppas att denna introduktion till Digitalbutikerna fångat ert intresse. Om ni tycker att det låter intressant och vill veta mer eller har frågor är ni välkomna att höra av er.

DIN BUTIK BÖR OMSÄTTA MINST 2-3 MILJONER PER ÅR.

Christer Palmgren
Kedjechef Digitalbutikerna
0480-584 00
christer.palmgren@electra.se

 

 

digitalbutikerna.se» Till toppen på sidan